bip menu
menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Data Redaktor Zmiana
11.07.2018 10:24:51 Arkadiusz Witkowski Edytowano artykuł INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
06.07.2018 13:07:07 Arkadiusz Witkowski Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru (Ogłoszenie Nr 3/2018) do artykułu Informacja o wyniku naboru (Ogłoszenie Nr 3/2018)
06.07.2018 13:06:25 Arkadiusz Witkowski Dodany nowy artykuł Informacja o wyniku naboru (Ogłoszenie Nr 3/2018)
29.06.2018 07:23:36 Arkadiusz Witkowski Edytowano artykuł INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
21.06.2018 09:54:04 Arkadiusz Witkowski Dodany załącznik Oświadczenie o wyrażaniu zgody do artykułu Ogłoszenie Nr 3/2018
21.06.2018 09:53:36 Arkadiusz Witkowski Dodany załącznik Kwestionariusz osobowy do artykułu Ogłoszenie Nr 3/2018
21.06.2018 09:53:08 Arkadiusz Witkowski Dodany załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do artykułu Ogłoszenie Nr 3/2018
21.06.2018 09:51:38 Arkadiusz Witkowski Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze do artykułu Ogłoszenie Nr 3/2018
21.06.2018 09:50:26 Arkadiusz Witkowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Nr 3/2018
13.06.2018 12:25:19 Arkadiusz Witkowski Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu Informacja o wyniku naboru (Ogłoszenie Nr 2/2018)
13.06.2018 12:24:08 Arkadiusz Witkowski Dodany nowy artykuł Informacja o wyniku naboru (Ogłoszenie Nr 2/2018)
05.06.2018 13:44:11 Arkadiusz Witkowski Edytowano artykuł INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
05.06.2018 08:19:39 Arkadiusz Witkowski Edytowano artykuł INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
04.06.2018 14:29:25 Arkadiusz Witkowski Edytowano artykuł INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
04.06.2018 14:28:23 Arkadiusz Witkowski Edytowano artykuł INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
29.05.2018 11:39:58 Arkadiusz Witkowski Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze do artykułu Ogłoszenie Nr 2/2018
29.05.2018 11:38:39 Arkadiusz Witkowski Dodany załącznik Kwestionariusz osobowy do artykułu Ogłoszenie Nr 2/2018
29.05.2018 11:37:15 Arkadiusz Witkowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Nr 2/2018
29.05.2018 11:36:37 Arkadiusz Witkowski Edytowano artykuł Ogłoszenie Nr 1/2018
29.05.2018 11:36:20 Arkadiusz Witkowski Edytowano artykuł Ogłoszenie Nr 1/2018
28.05.2018 16:45:50 Arkadiusz Witkowski Edytowano artykuł INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
28.05.2018 13:39:46 Emilia Balcerzak Edytowano artykuł INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
28.05.2018 13:39:24 Emilia Balcerzak Edytowano artykuł INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
28.05.2018 13:37:31 Emilia Balcerzak Dodany załącznik INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA do artykułu INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
28.05.2018 13:37:14 Emilia Balcerzak Dodany nowy artykuł INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
28.05.2018 13:36:15 Emilia Balcerzak Dodany załącznik INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA do artykułu INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
28.05.2018 13:35:37 Emilia Balcerzak Usunięty załącznik informacj o udzieleniu zamówienia z artykułu INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
28.05.2018 13:35:30 Emilia Balcerzak Dodany załącznik informacj o udzieleniu zamówienia do artykułu INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
28.05.2018 13:34:35 Emilia Balcerzak Dodany nowy artykuł INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
25.05.2018 08:02:51 Arkadiusz Witkowski Dodany nowy artykuł INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
24.05.2018 10:05:02 Izabela Balcerzak Dodany załącznik Tablica informacyjna - 2018 rok - zmiana adresów mailowych do artykułu Dane teleadresowe
18.05.2018 13:09:23 Izabela Balcerzak Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu Informacja o wyniku naboru (Ogłoszenie Nr 1/2018)
18.05.2018 13:07:55 Izabela Balcerzak Dodany nowy artykuł Informacja o wyniku naboru (Ogłoszenie Nr 1/2018)
15.05.2018 13:02:35 Emilia Balcerzak Dodany załącznik Zaproszenie do artykułu Zaproszenie do składania ofert
15.05.2018 13:02:05 Emilia Balcerzak Dodany załącznik kryteria wyboru instytucji szkoleniowej do artykułu Zaproszenie do składania ofert
15.05.2018 13:01:52 Emilia Balcerzak Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Zaproszenie do składania ofert
15.05.2018 13:01:38 Emilia Balcerzak Dodany załącznik program szkolenia do artykułu Zaproszenie do składania ofert
15.05.2018 13:01:24 Emilia Balcerzak Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Zaproszenie do składania ofert
15.05.2018 13:00:56 Emilia Balcerzak Dodany załącznik Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia do artykułu Zaproszenie do składania ofert
15.05.2018 13:00:45 Emilia Balcerzak Dodany załącznik wzór ankiety do artykułu Zaproszenie do składania ofert
15.05.2018 13:00:22 Emilia Balcerzak Dodany załącznik wzór listy obecności do artykułu Zaproszenie do składania ofert
15.05.2018 13:00:09 Emilia Balcerzak Dodany załącznik protokół odbioru wykonania zlenienia do artykułu Zaproszenie do składania ofert
15.05.2018 12:59:46 Emilia Balcerzak Dodany nowy artykuł Zaproszenie do składania ofert
15.05.2018 10:52:19 Emilia Balcerzak Dodany załącznik Informacja o nieudzieleniu zamówienia do artykułu INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA
15.05.2018 10:51:59 Emilia Balcerzak Dodany nowy artykuł INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA
15.05.2018 10:49:19 Emilia Balcerzak Dodany załącznik Informacja o nieudzieleniu zamówienia do artykułu INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA
15.05.2018 10:47:37 Emilia Balcerzak Dodany nowy artykuł INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA
14.05.2018 14:51:36 Izabela Balcerzak Dodany załącznik Zaproszenie do składania ofert do artykułu Ponowne zaproszenie do składania ofert
14.05.2018 14:51:07 Izabela Balcerzak Dodany załącznik Lista obecności do artykułu Ponowne zaproszenie do składania ofert
14.05.2018 14:50:35 Izabela Balcerzak Dodany załącznik Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do artykułu Ponowne zaproszenie do składania ofert
menu