bip menu
menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Data Redaktor Zmiana
03.01.2018 11:46:13 Arkadiusz Witkowski Edytowano artykuł Kierownictwo Urzędu
03.01.2018 11:40:32 Arkadiusz Witkowski Edytowano artykuł Dane teleadresowe
03.01.2018 11:39:23 Arkadiusz Witkowski Edytowano artykuł Dane teleadresowe
28.11.2017 14:47:30 Ewa Garstka Edytowano artykuł Dodatkowy urlop macierzyński
28.11.2017 14:44:44 Ewa Garstka Edytowano artykuł Informacja dotycząca dokumentowania podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie
28.11.2017 14:43:07 Ewa Garstka Edytowano artykuł Informacja dla osób rejestrujących się w powiatowym urzędzie pracy
28.11.2017 14:42:03 Ewa Garstka Edytowano artykuł Informacja dla osób rejestrujących się w powiatowym urzędzie pracy
28.11.2017 13:35:39 Ewa Garstka Edytowano artykuł Rejestracja krok po kroku
28.11.2017 13:25:33 Ewa Garstka Edytowano artykuł Poszukujący pracy
23.11.2017 10:04:32 Izabela Balcerzak Dodany załącznik Tablica informacyjna - 2017 rok - aktualizacja numerów telefonów do artykułu Dane teleadresowe
22.09.2017 08:09:29 Izabela Balcerzak Dodany załącznik Informacja o udzieleniu zamówienia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Spawanie metodą MAG 135 w zakresie spawania złączy doczołowych blach"
15.09.2017 12:04:51 Izabela Balcerzak Dodany załącznik Informacja o wykonawcach do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Spawanie metodą MAG 135 w zakresie spawania złączy doczołowych blach"
13.09.2017 11:24:32 Izabela Balcerzak Edytowano artykuł Informacja o zmianie treści Ogłoszenia
13.09.2017 11:23:50 Izabela Balcerzak Dodany załącznik Zmiana treści ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Spawanie metodą MAG 135 w zakresie spawania złączy doczołowych blach"
13.09.2017 11:23:13 Izabela Balcerzak Dodany nowy artykuł Informacja o zmianie treści Ogłoszenia
07.09.2017 14:48:55 Izabela Balcerzak Dodany załącznik Program szkolenia - edytowalny do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Spawanie metodą MAG 135 w zakresie spawania złączy doczołowych blach"
07.09.2017 14:48:34 Izabela Balcerzak Dodany załącznik Wzór formularza ofertowego - edytowalny do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Spawanie metodą MAG 135 w zakresie spawania złączy doczołowych blach"
07.09.2017 14:48:11 Izabela Balcerzak Dodany załącznik Załączniki do umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Spawanie metodą MAG 135 w zakresie spawania złączy doczołowych blach"
07.09.2017 14:47:17 Izabela Balcerzak Dodany załącznik Wzór Umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Spawanie metodą MAG 135 w zakresie spawania złączy doczołowych blach"
07.09.2017 14:46:17 Izabela Balcerzak Dodany załącznik Formularz ofertowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Spawanie metodą MAG 135 w zakresie spawania złączy doczołowych blach"
07.09.2017 14:45:36 Izabela Balcerzak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Spawanie metodą MAG 135 w zakresie spawania złączy doczołowych blach"
07.09.2017 14:43:17 Izabela Balcerzak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Spawanie metodą MAG 135 w zakresie spawania złączy doczołowych blach"
28.08.2017 11:54:35 Izabela Balcerzak Dodany załącznik Tablica informacyjna - 2017 rok - aktualizacja do artykułu Dane teleadresowe
23.08.2017 12:13:16 Arkadiusz Witkowski Dodany załącznik Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona moduł C"
17.08.2017 07:20:04 Izabela Balcerzak Dodany załącznik Informacja o wykonawcach do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona moduł C"
07.08.2017 11:31:14 Izabela Balcerzak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu Prawo jazdy kat. C+kwalifikacja wstęp przyspieszona moduł C do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona moduł C"
07.08.2017 11:30:04 Izabela Balcerzak Dodany załącznik Formularz_ofertowy wraz z programem do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona moduł C"
07.08.2017 11:29:46 Izabela Balcerzak Dodany załącznik Formularz ofertowy wraz z programem - wersja edytowalna do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona moduł C"
07.08.2017 11:29:28 Izabela Balcerzak Dodany załącznik Wzór umowy szkoleniowej PO WER C+kwalifikacja wstępna przyspieszona do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona moduł C"
07.08.2017 11:29:03 Izabela Balcerzak Dodany załącznik Wzór listy obecności PO WER do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona moduł C"
07.08.2017 11:28:29 Izabela Balcerzak Dodany załącznik Protokół odbioru wykonania zleconej usługi szkoleniowej PO WER do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona moduł C"
07.08.2017 11:28:12 Izabela Balcerzak Dodany załącznik Wzór certyfikatu PO WER do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona moduł C"
07.08.2017 11:27:52 Izabela Balcerzak Dodany załącznik Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona moduł C"
07.08.2017 11:27:07 Izabela Balcerzak Dodany załącznik Wzór anonimowej ankiety dla uczestnika szkolenia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona moduł C"
07.08.2017 11:26:25 Izabela Balcerzak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona moduł C"
23.06.2017 11:14:06 Arkadiusz Witkowski Dodany załącznik Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - przeprowadzenia szkolenia grupowego pn.: "Operator koparko-ładowarki kl. III"
23.06.2017 11:13:46 Arkadiusz Witkowski Dodany załącznik Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego do artykułu Ogłoszenie o zamowieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Kurs komputerowy z egzaminem ECDL STANDARD"
23.06.2017 11:12:28 Arkadiusz Witkowski Dodany załącznik Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Magazynier z obsługą wózków widłowych z egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego"
21.06.2017 11:22:09 Arkadiusz Witkowski Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru ogłoszenie Nr 2/2017 do artykułu Informacja o wyniku naboru ogłoszenie Nr 2/2017
21.06.2017 11:20:39 Arkadiusz Witkowski Dodany nowy artykuł Informacja o wyniku naboru ogłoszenie Nr 2/2017
09.06.2017 14:49:47 Izabela Balcerzak Dodany załącznik Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Magazynier z obsługą wózków widłowych z egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego"
09.06.2017 14:49:23 Izabela Balcerzak Dodany załącznik Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty do artykułu Ogłoszenie o zamowieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Kurs komputerowy z egzaminem ECDL STANDARD"
09.06.2017 14:49:00 Izabela Balcerzak Dodany załącznik Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - przeprowadzenia szkolenia grupowego pn.: "Operator koparko-ładowarki kl. III"
07.06.2017 12:12:20 Arkadiusz Witkowski Dodany załącznik Kwestionariusz osobowy do artykułu Ogłoszenie Nr 2/2017
07.06.2017 12:11:12 Arkadiusz Witkowski Dodany załącznik Ogloszenie nr 2.pdf do artykułu Ogłoszenie Nr 2/2017
07.06.2017 12:09:02 Arkadiusz Witkowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Nr 2/2017
01.06.2017 14:58:30 Izabela Balcerzak Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Magazynier z obsługą wózków widłowych z egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego"
01.06.2017 14:57:44 Izabela Balcerzak Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamowieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Kurs komputerowy z egzaminem ECDL STANDARD"
01.06.2017 14:57:32 Izabela Balcerzak Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamowieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Kurs komputerowy z egzaminem ECDL STANDARD"
01.06.2017 14:56:37 Izabela Balcerzak Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - przeprowadzenia szkolenia grupowego pn.: "Operator koparko-ładowarki kl. III"
menu